Patriotic motif

Done with fabric markers. You can see Polish hussar on the T-shirt  (it was Polish 16th-18th century “winged” cavalry, more on that: The Polish_hussars)


POLISH VERSION:

Namalowana markerami do tkanin. Na koszulce widać polskiego husarza (polska óciężka jazda kawaleryjna z XVI-XVIII wieku, więcej na ten temat znajdziecie tutaj: The Polish_hussars)

do it yourselfdo it yourselfdo it yourself

Advertisements