I wish I could fly …

Sometime in between Christmas and New Year’s Eve I bought a casual dress which caught my eye immediately. Unfortunately, I came home and found out that I didn’t like it after all… Does it also happen to you?  It has laid in the wardrobe for a month or so when I decided to do something about it, give the plain dress a new life and make it wearable. At first I thought I could use some accessories, but no… not for this kind of dress. Let’s paint it! Yes, that’s what I’m talking about!


POLISH VERSION

Gdzieś pomiędzy świętami a Nowym Rokiem kupiłam codzienną sukienkę, która od razu wpadła mi w oko. Niestety po powrocie do domu okazało się, że wcale mi się nie podoba… Czy Wam też to się zdarza? I tak leżała sobie w szafie przez około miesiąc, kiedy zdecydowałam, że w końcu coś z nią zrobię, tchnę w gładką sukienkę nowe życie i będę ją nosić. W pierwszej chwili pomyślałam, że mogłabym użyć jakieś ciekawe dodatki, ale nie… nie do takiej sukienki. Pomaluję ją! Tak, i o to właśnie chodzi!

Rękodzieło, do it yourself, bluzka

I associate the light blue sky colour with freedom, unlimited possibilities, wind on your face and in your hair – just as I could fly, as I was a bird. That was my inspiration for the pattern. I also followed my friends tatoo, which looks more or less like this. I made it with black acrylic paint, the same way I did my folklore T-shirt, but excluding the part with overdrawing the pattern. However, in this case the task was a bit harder, because the fabric that the dress is made from is kind of ridged and it was a nightmare to paint on it. Eventually I made it, how do you like the end result?


POLISH VERSION

Jasny błękitny kolor nieba kojarzy mi się z wolnością, nieograniczonymi możliwościami, wiatrem na twarzy i we włosach – tak jakbym latała, jakbym była ptakiem. I to było inspiracją mojego wzoru. Wzorowałam się również na tatuażu mojej znajomej, który wygląda mniej więcej tak. Całość wykonałam czarną farbą akrylową, tak samo jak robiłam swoją folklorową koszulkę, pomijając część z odrysowywaniem. Jednak to zadanie było trochę trudniejsze, ponieważ materiał z którego jest zrobiona sukienka jest pofałdowany i koszmarnie się na nim malowało. W końcu dałam radę, jak wam się podoba końcowy rezultat?

Rękodzieło, do it yourself, bluzka

Rękodzieło, do it yourself, bluzka oraz ptaki

Rękodzieło, do it yourself, bluzka oraz ptaki

Rękodzieło, do it yourself, bluzka oraz ptaki

Advertisements

5 thoughts on “I wish I could fly …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s