Polish folklore T-shirt

Polish traditional folk ornaments are beautiful, eye-catching and full of colours. I thought – why the heck not wear it?! I had a quick look through different patterns and there was the one I wanted to see on my T-shirt. I decided to paint it…how hard can it be, right?


POLISH VERSION:

Polskie tradycyjne wzory ludowe są piękne, przykuwające wzrok oraz pełne kolorów. Pomyślałam – czemu by ich nie nosić?! Szybko przejrzałam różne wzory i oto znalazłam ten jedyny, ten który chciałam ujrzeć na własnej koszulce. Zdecydowałam się go namalować…przecież to nie może być trudne, no nie?

Folklor T-shirt - projekt "do it yourself"

Only recently I have started my adventure with painting on fabric, I found it quite fun, enjoyable, fulfilling and creative, however let’s face it – that is painting we are talking about, it takes time, it demands patience, accuracy, attention to detail and a bit of a skill…NAH! how hard can it be? Let’s do it!  //PL/Całkiem niedawno rozpoczęłam moją przygodę z malowaniem na tkaninach, okazało się że sprawia mi to przyjemność, jest zabawne i kreatywne, jednak nie oszukujmy się, chodzi przecież o malowanie – pochłania to trochę czasu, wymaga cierpliwości, precyzji, dbałości o detale i troszeczkę umiejętności…eee tam! To nie może być trudne, prawda? Do roboty!

How to start  //PL// Od czego zacząć

Projekt do it yourself

First of all I print the pattern (2), I’ve got a black&white printer so the colorful version of the pattern on the mobile is quite useful (2). You will also need:  //PL// Na początek drukuje wybrany wzór (2), ja mam akurat czarno-białą drukarkę, dlatego ten sam wzór w kolorze w telefonie jest dość przydatny (2). Będziecie również potrzebować:

(3) – a piece of cardboard to have a flat surface to paint on and not allow the paint to soak through;  //PL//  (3) kawałek tektury, żeby mieć płaską powierzchnię do rysowania i jednocześnie nie pozwolić farbie przesiąknąć.

(4) – a pencil/fabric marker –  with a soft lead is preferred, if you are brave enough you can already start sketching with the fabric marker, but personally I recommend a pencil in case of any corrections or adjustments.  //PL// (4) ołówek/marker do tkanin – ołówek najlepiej z miękkim grafitem, a jeśli jesteście wystarczająco odważni możecie rozpocząć odrysowywanie markerem do tkanin, ale osobiście polecam ołówek w przypadku jakichkolwiek błędów lub poprawek.

(1) – a T-shirt obviously  //PL// (1) koszulka, rzecz jasna

The next step is to put your printed pattern under the front of the T-shirt and overdraw it using the pencil as much as you can, if the fabric is thick and you cannot see much through it, try at least to mark the edges of the pattern.  //PL// Kolejnym krokiem jest położenie wydrukowanego wzoru pod koszulkę i przerysowanie wzoru tyle ile się da, jeśli materiał jest za gruby i niewiele przez niego widać, spróbujcie przynajmniej zaznaczyć krawędzie wzoru.

Sketching the pattern, rękodzieło

That is the end of the hard part, from now on starts the easy&fun part. To paint the pattern I’m using acrylic paint and thin brushes as the parts of the pattern are quite small and detailed.  //PL// To jest koniec trudnej części, teraz zaczyna się część łatwa i przyjemna. Do malowania używam farby akrylowej i cienkich pędzelków, bo wzór jest dość szczegółowy.

Ready to paint

In this case I start painting with one chosen colour, then I move on to the next one and another one.  //PL// w tym wypadku rozpoczynam malować jednym wybranym kolorem wszystkie elementy, które są w tym kolorze, następnie przechodzę do kolejnego koloru i tak dalej.

Painting in red/pink:  //PL// Maluję na czerwono/różowo:

Painting in red

Moving on to the shades of green:  //PL//przechodzę do odcieni zielonego:
Painting8 green
Painting in green

… adding even more colours:  //PL// …dodaję kolejne kolory

Painting in colours

Painting11 colours

Painting13 colours

Painting in colours nearly finished

Nearly finished …  //PL// prawie skończone …

Painting nearly finished

… and after only 4 hours here it is! My own folklore T-shirt! 🙂 How do you like it? //PL// … i tylko po 4 godzinach pracy, oto i ona! Moja własna folklorystyczna koszulka! 🙂

The only thing left is to wait for the paint to dry, then you turn the T-shirt inside out and iron the pattern to prevent it from washing out and it’s ready to be worn 🙂 //PL// Jedyną rzeczą, którą pozostało zrobić jest poczekanie aż farba zupełnie wyschnie, odwrócenie koszulki do góry nogami, wyprasowanie wzoru, żeby się nie zmył podczas prania i koszulka jest gotowa do noszenia 🙂

Folklor T-shirt - rękodzieło

Projekt do it yourself

Projekt do it yourself

Kurak

Projekt do it yourself

Projekt do it yourself

Projekt do it yourself

Advertisements

11 thoughts on “Polish folklore T-shirt

  1. It’s fantastic! You are a very talented person! Have you seen polish folklore ornament from mountains? Called “góralski”? It’s also very nice and colorful. If you want to see this, write in google “wzory góralskie” or “wzory krakowskie”.

    Liked by 1 person

  2. Pingback: I wish I could fly … | U Morisa

  3. Pingback: I wish I could fly … – Rękodzieło, biżuteria – U morisa

  4. Pingback: I wish I could fly ... - Rękodzieło, biżuteria - U morisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s